NGỮ PHÁP TIẾNG NHẬT

NGÔN NGỮ NÓI TRONG TIẾNG NHẬT

Muốn học giỏi tiếng Nhật bạn cần chinh phục được các cấu trúc ngữ pháp bởi ngữ pháp là bộ phận kết nối các...

CÁCH SỬ DỤNG DẤU NGOẶC TRONG TIẾNG NHẬT

Cũng giống như từ vựng hay ngữ pháp, hệ thống các ký tự dấu ngoặc (còn gọi là 括弧(カッコ )) trong ngôn ngữ Nhật...